Vikten av att ha stödhandtag i hemmet

För många äldre eller funktionshindrade personer kan stödhandtag vara en livräddare. Stödhandtag ger extra stöd och stabilitet när man rör sig i hemmet, oavsett om det handlar om att gå i och ur sängen eller ta en dusch. För äldre personer kan stödhandtag hjälpa till att förhindra fall, som annars kan leda till allvarliga skador. För personer med rörelsehinder kan stödhandtag göra det möjligt för dem att leva självständigt utan att behöva ständig hjälp. Oavsett om du behöver dem för dig själv eller för en närstående kan stödhandtag vara ett värdefullt hjälpmedel i hemmet.

Hur stödhandtag hjälper till att förebygga fallolyckor

En av de främsta anledningarna till att stödhandtag är så viktiga är att de hjälper till att förebygga fall. Fall är särskilt farliga för äldre vuxna, eftersom de löper större risk att drabbas av allvarliga skador som höftfrakturer och huvudskador. Enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC) faller en av fyra vuxna över 65 år varje år. Av dem som faller drabbas 20 procent av måttliga till allvarliga skador som påverkar deras förmåga att leva självständigt. Stödhandtag kan bidra till att minska risken för fall genom att ge extra stöd och stabilitet när man rör sig i hemmet.

Hur stödhandtag hjälper personer med rörelsehinder

Ett annat sätt på vilket stödhandtag kan vara till nytta är genom att hjälpa personer med rörelsehinder. För personer som har svårt att röra sig i hemmet kan stödhandtag göra det möjligt för dem att leva självständigt utan att behöva ständig hjälp från andra. Stödhandtag kan också vara till hjälp för personer som använder rullstol eller rullator, eftersom de kan ge extra stöd vid förflyttning i och ur stolar eller sängar.

Sammanfattningsvis är stödhandtag ett viktigt verktyg som kan bidra till att förebygga fallolyckor och hjälpa personer med rörelsehinder i hemmet. Om du eller en närstående behöver extra stöd när du rör dig i huset kan du överväga att installera stödhandtag från HES på strategiska platser. Greppstänger ger extra stabilitet och sinnesfrid, vilket gör dem till ett värdefullt tillägg i alla hem.