Bilden visar en person som utbildar sig. Med en entreprenadjuridik kurs, AMA EL 19 kurs samt AMA VVS & Kyla kurs får du rätt kunskaper inom området med en AMA kurs.

Entreprenadjuridik kurs i flera steg

Är du rörmokare eller elektriker och vill utöka din kompetens som ledare inom byggbranschens entreprenadjuridik? Eller kanske är du precis i början av din yrkesbana och vill lära dig mer om VVS, kylning, elarbeten och bygglagstiftning. Oavsett din bakgrund eller erfarenhetsnivå kan AMA kurser hjälpa dig att bli en bättre hantverkare.

Entreprenadjuridik kurs i grundläggande bygglagstiftning

Förutom praktiska färdigheter i samband med VVS-, kyl- och elarbeten är det viktigt för hantverkare att förstå lagar som rör byggprojekt. Den här kursen ger en introduktion till relevanta juridiska aspekter som bygglov, zonbestämmelser och kontrakt. På så sätt kan du vara förberedd på alla situationer som kan uppstå på arbetsplatsen.

AMA VVS & Kyla 19: Lär dig om alla nyheter i AMA VVS & Kyla 22

Den här AMA VVS & Kyla kursen ger en översikt över grunderna för VVS- och kylsystem och nyheterna i AMA VVS & Kyla 22 föreskrifterna. Du lär dig att installera grundläggande VVS-armaturer som duschar, badkar, handfat och toaletter samt att felsöka vanliga problem med varmvattenbehållare och pumpar.

Förutom grundläggande installationstekniker omfattar kursen även i vissa fall vilka säkerhetsåtgärder som måste vidtas när man arbetar med gasdrivna apparater som ugnar och pannor.

AMA EL 19 kurs: Lär dig mer om nya AMA EL 22

Den här kursen inom AMA EL fokuserar på grunderna för elarbeten och hanterar AMA EL 22 enligt nya föreskrifterna. AMA EL 19 föreskrifterna är nu ersatt med AMA EL 22. Du kommer att få nya värdefulla kunskaper om ledningsmetoder för bostäder och kommersiella byggnader.

Samt även hur man på ett säkert sätt använder elektriska verktyg som brytare och säkringar. Med den här kursen får du också lära dig om de faror som är förknippade med elektricitet. På så att du kan se till att alla dina installationer utförs på ett säkert sätt.

Med AMA-kurser i VVS och kyla 19, el 19 och bygglagstiftning kan du skaffa dig värdefulla färdigheter som gör dig till en bättre hantverkare oavsett vart din karriär tar dig.

Oavsett om du är nybörjare eller har många års erfarenhet. AMA kurser ger en omfattande utbildning. Dessa täcker allt från översiktlig hantering av hur arbetet kring praktiska aspekter ska ske. Framförallt i samband med byggprojekt och gällande föreskrifter.