Därför krävs läkarintyg för körkort

I vissa länder krävs ett läkarintyg för att en person ska få ett körkort. Intyget kan utfärdas av en läkare, sjuksköterska eller annan läkare. Det kan ange att personen är tillräckligt frisk för att köra bil, och det kan innehålla en förteckning över eventuella tillstånd som kan påverka personens förmåga att köra bil på ett säkert sätt.

Vad är ett läkarintyg för körkort och varför krävs det?

Ett läkarintyg för körkort krävs för att säkerställa att föraren är fysiskt och psykiskt lämplig för att köra. Intyget utfärdas av en läkare och intygar att föraren har genomgått en läkarundersökning och befunnits vara medicinskt lämplig för att köra bil. Läkarintyget är giltigt i ett år från och med dagen för utfärdandet.

Vem kan utfärda ett läkarintyg för körkort?

För att få ett läkarintyg för körkortet måste du besöka en läkare som är registrerad i registret för medicinska experter. Läkaren kommer att bedöma din lämplighet att köra bil och kommer att utfärda ett läkarintyg till dig om han eller hon anser att du är lämplig att köra bil. Det finns vissa medicinska tillstånd som kan göra dig olämplig för ett körkort, så det är viktigt att tala med en läkare innan du fattar något beslut. När du har fått ett läkarintyg måste du ta med det till ditt lokala körkortskontor för att få ditt körkort utfärdat.