Keramiska bastustenar från Kerkes skapar hälsosammare bastubad

Bastustenar av hög kvalitét – Hälsofördelar

Bastusten hittar du hos exempelvis Bastupunkten som har en stor expertis på om hur olika stenar påverkar vår hälsa. Att bygga ett enklare aggregat och använda medföljande stenar kan bidra till en bättre bastubudget initialt.

Du bör däremot välja en högre kvalitét på ditt aggregat och dina bastustenar. Du som aktivt lägger tid på ditt liv och vill njuta av hälsofördelar i ett långt perspektiv, bör kolla på Bastupunktens tips och råd om bastustenar och deras hälsoaspekter.

Så här beskriver Bastupunkten mer visuellt hur du ska tänka i ditt val av bastusten

Du bör tänka som en sommelier när du tänker på bastubad, tänk på bastubadet som du provsmakar ett vin. Du provsmakar med tungspetsen och smakar av badluften som en geolog på expertnivå. På samma sätt kan en vinkännare tydligt avgöra vilket bergart som du har fyllt ditt bastuaggregats stenmagasin med. På samma sätt som vinet kan du beskriva det utifrån smaker och lukter, jordigt, surt, syrligt, torrt, bittert eller skarpt smakande.

Rent generellt så vittar sten, över tid och emitterar både någon form av lukt eller gas vid upphettning, du kan likna gasen vid avgaser. Lukterna kommer vanligen från järnflourid men stenarna kan också avge nickel, klor, svavel, asbest och faktiskt även stendamm.

Det är inte något som brukar stå på förpackningen när du köper dina stenar i bygghandeln vilket inte är så bra. Det är svårt för konsumenten att faktiskt känna till och sällan något man tänker på, utan förväntar sig att produkter som säljs ska vara bra märkta.

Likt vinet som passerar strupen, ner i magen, så går badluften in i dina luftvägar och ned till lungorna. Där är därför dåliga bastustenar en av det största anledningarna till att du behöver förse din bastu med bästa ventilationen.

Köp dina stenar från en leverantör som vet både fördelar och nackdelar med bastustenarna

Du bör inte se det som enda utväg utan istället köpa stenar av högre kvalitét som är kontrollerade för att vara mer hälsosamma för bastubad. Du kan hitta vackra handgjorda kreamiska stenar från Kerkes som är brända i 1300 grader. Genom det har dessa intagit en mer kristalliserad form och har blivit helt avgasade.

Bastustenar från Kerkes sprider på så sätt inte något ämne och är därför hälsosamma även för astmatiker och allergiker. Vid det som kallas badkastning så lämnar de ifrån sig vattenånga långsammare än natursten vilket ger en mjukare ånga som av många upplevs som betydligt skönare och mildare. Ledande Spa och bastuentusiasternas val är Kerkes och du kan få mer inspiration och information på exempelvis Bastupunkten.se.