Brandtäta dina fastigheter med hjälp av ett proffs

Tänk på detta vid brandtätning av fastighet

Se över din brandtätning om du har du flera yogastudios, gym eller fastigheter, det kan vara avgörande. Genom att aktivt se över ditt brandsskydd och brandtäta fastigheten eller brandskyddsmåla den så kan du hindra rök samt brandspridning.

Du kanske hyr ut vissa delar av fastigheten till olika entreprenörer inom kost och hälsa. Många aktörer tänder ljus och använder speciell värme, även olika typer av maskiner i sina lokaler. Det kan även finnas hantverkare om det är en pågående renovering.

En brand har stora ekonomiska kostnader och konsekvenser, men det skapar även en viss typ av osäkerhet för individen. Det går inte alltid att aktivera personalen under återuppbyggnaden vid en brand.

Att arbeta med systematiskt brandskydd och brandtäta din fastighet med rätt typ av mjukfog eller om det är synliga bärande delar av exempelvis stål, då kan dessa behöva brandmålas för att bibehålla sin bärighet.

Brandtätning av en professionell firma

När du brandtätar så bör du anlita ett proffs på brandtätning. Befinner du dig i Stockholm, Göteborg, Kristianstad och Malmö och vill brandmåla eller brandtäta, så kan du alltid kontakta Svenska fog då vet du att det blir utfört på rätt sätt. Att samarbeta med en professionell firma har nämligen väldigt många fördelar. När du anlitar en extern firma så ser dem exakt vad som du behöver åtgärda för att i möjligaste mån förhindra brand men även för att stoppa rök och brandspridning i möjligaste mån.

Hur du bör tänka när du brandtätar fastigheten

När du brandtätar bör du tänka på hur fastigheten skulle agera vid brand. Var finns riskerna? Vet du om fastigheten renoverats tidigare? Har du ett synligt tak så kan det vara enkelt att titta kring rörgenomföringar och kabelstegar och annat men ett undertak kan dölja genomgångar mellan brandceller som inte är täta.

Det är många punkter som du behöver ha koll på och ett första steg är att ha en kopia av ritningarna framme så du kan se över hela fastigheten. Att anlita ett proffs kommer att spara mycket tid, men du kommer även få ett arbete som är korrekt utfört.