Förarbevis för vattenskoter – numera ett måste

Att åka vattenskoter har blivit allt mer populärt på senare år. Men tyvärr har antalet olyckor också ökat i takt med antalet vattenskotrar i farten. För att minska antalet olyckor har lagstiftningen skärpts genom att kräva ett särskilt förarbevis för att få köra vattenskoter. I denna blogg ska vi titta närmare på vad ett förarbevis innebär och varför det numera är ett måste.

Förarbevis för vattenskoter är numera ett måste för alla som vill köra en vattenskoter. Detta på grund av de ökande antalen olyckor som involverar vattenskotrar, där många gånger de olyckor sker på grund av okunskap hos föraren. Därför har Transportstyrelsen beslutat att kräva ett förarbevis som visar att föraren har den nödvändiga kunskapen för att köra en vattenskoter på ett säkert sätt. För att få ett förarbevis behöver man genomgå en utbildning som ska handla om säkerhet, regler och teknik för att köra en vattenskoter.

Utbildningen för att få förarbevis för vattenskoter kan genomföras hos utbildningsanordnare som godkänts av Transportstyrelsen. Utbildningen är möjlig att genomföra på plats, men det går också att genomföra utbildningen på distans. Utbildningen ska minst omfatta fyra timmar och i utbildningen ingår både teori och praktisk övning. I slutet av utbildningen genomgår man sedan ett prov som testar att man har tillräcklig kunskap för att säkert kunna köra en vattenskoter.

Förarbeviset gäller sedan livet ut och efter att man har genomfört utbildningen och klarat provet får man ett förarbevis från Transportstyrelsen som man alltid ska ha med sig på vattenskotern. Detta förarbevis ska också visas upp vid kontroll av polis eller annan myndighet på vatten. Om man kör en vattenskoter utan förarbevis kan detta leda till böter eller att man stoppas från att framföra en vattenskoter.

Förutom kravet på förarbevis så har också andra regler för vattenskoter införts. Bland annat ska en vattenskoter alltid vara registrerad och försäkrad. Vidare så finns det regler kring fart, avstånd till boende och simmare samt skiljebojar på sjöar och vattendrag. Detta för att säkerställa trygghet och säkerhet för både förare och passagerare på vattnet. Så om du är på jakt efter körkort för vattenskoter är CSM vattenskoterutbildning att rekommendera.