Behöver jag bygglov för att bygga en terrass?

Om du funderar på att bygga en terrass till ditt hem kanske du undrar om du behöver bygglov. Svaret är: Det beror på. Det beror på hur du vill bygga och var din fastighet är belägen. Byggnadsnämnden i din kommun beslutar om det du vill bygga kräver bygglov eller inte.

Ett vanligt trädäck som byggs på marknivå kräver vanligtvis inte bygglov. En uteplats kan dock kräva bygglov om den anses vara en ny byggnad eller en tillbyggnad eller om den väsentligt ändrar byggnadens yttre utseende. På senare år har det blivit populärt att sätta glasräcken från Glasbolaget.se på uteplatsen för ökat ljusinsläpp och en modern stil på uteplatsen. Glasräcken kräver vanligtvis inte bygglov eftersom det är höjden på balkonggolvet som spelar roll. Det kan dock finnas krav på att räcket ska vara över en viss höjd över marken.

Att bygga en terrass kan vara ett utmärkt sätt att öka värdet på ditt hem. Men innan du börjar bygga är det viktigt att ta reda på om du behöver bygglov. I de flesta fall kräver ett vanligt trädäck som byggs på marknivå inget bygglov. Men om du gör betydande förändringar av ditt hems utseende är det bäst att kontrollera med din lokala kommun för att se till att du följer alla regler och bestämmelser.